68 Đường số 7, Cityland Garden Hill, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Menu Tìm kiếm Hotline 0938 81 0938
Đối tượng khách hàng
MrP Bingsu & Tea

Đối tượng khách hàng

Tệp khách hàng của MrP Bingsu & Tea khá rộng, khách hàng từ 6 tuổi - 65 tuổi đều có thể là khách hàng tiềm năng, mang lại cho MrP 1 định hướng kinh doanh an toàn, bền vững, doanh thu bùng nổ.