68 Đường số 7, Cityland Garden Hill, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Menu Tìm kiếm Hotline 0938 81 0938
MrP Bingsu & Tea

Tuyển dụng, quản lý nhân sự

Tuyển dụng, quản lý nhân sự

https://mrp.com.vn/mrp-tuyen-dung.html

+ Tuyển dụng: MrP Bingsu & Tea hổ trợ truyền thông tuyển dụng ngay từ đầu, target đúng độ tuổi, theo kinh nghiệm tuyển dụng của hệ thống để phân bổ, đào tạo mọi vị trí. Xây dựng đội ngũ nhân sự vừa đủ, chuyên nghiệp, tâm huyết, gắng bó lâu dài.